Farské centrum alebo mládež vo farnosti

V auguste 2010 priestory pre mládež dostali názov Farské centrum sv. Ladislava. Mládež sa v centre pravidelne stretáva a pripravuje spevom na nedeľné sv. omše.

Dvere centra sú otvorené pre každého, kto sa angažuje vo farnosti. Svoje miesto si tu našli aj speváci - dospelí farníci, birmovanci, rodičia prvoprijímajúcich detí, spoločenstvo Modliacich sa matiek, brigádnici z kostola a jeho okolia, ...

Nová budova fary pochádza z rokov 1996-2000. Súčasne so sídlom farského úradu vzniklo aj miesto pre deti a mládež v pivničných priestoroch - boli to 2 miestnosti, kuchynka, chodba a sociálne zariadenia. V týchto miestach sa stretávali mladí a deti na pravidelných sobotných stretkách alebo občasných stretnutiach - mladí mali iniciatívu študovať Božie slovo alebo zahrať si ping-pong. Tieto stretká postupne zanikali, ale začali vznikať nové iniciatívy. Kňaz vo farnosti s pomocou detí, mládeže a pedagógov z miestnej základnej školy organizoval a slúžil "detské sv. omše". Pokračovali tradičné jasličkové pobožnosti i Dobrá novina. Všetky prípravy sa organizovali aj v priestoroch centra.