Veľkonočné prianie

02.04.2021

Drahí veriaci, moji Pustoúľančania!

Nemusím nikomu obzvlášť pripomínať, že prežívame ťažké časy. Život nikdy nebol ľahký, ale čo máme v celom svete i u nás, dá riadne zabrať. A v takejto situácii ideme sláviť veľkonočné tajomstvá Kristovej smrti na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Bez slávnostnej liturgie, ktorá si túto skutočnosť priamo vyžaduje. Tak čo Vám popriať, moji drahí veriaci k tohtoročnej Veľkej Noci? V Prvom rade radosť, že vzkriesený Ježiš je tu a oslovuje nás každého po mene a posiela nás ohlasovať životným svedectvom túto pravdu. Ďalej pokoj, ktorý prináša - Pokoj vám, ja som to, nebojte sa! A nadovšetko dôveru, veď vzkriesený Ježiš povedal - Ja som premohol svet. A taktiež istotu, ktorú nám Kristus dáva - ja som s vami až do skončenia sveta! Prosme aj o dar zdravia a ďakujme zaň, veď ho všetci veľmi potrebujeme. Opatrujte sa všetci v Božom mene, pričom pripájam svoje kňazské požehnanie. 

© 2017 Farnosť Pusté Úľany, Poroská 51/593, 925 28 Pusté Úľany
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!