Kniha o našom kostole

Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch. Stodeväťdesiat strán textu a fotografií + elektronická príloha (CD) z rekonštrukcie kostola. Ideálny darček pre domácich aj rodákov. Výťažkom podporíte ďalšiu rekonštrukciu pamiatok v obci.

Pre záujemcov - kontaktujte p. Ingrid Vajdovú /Hlavná 177, 0903 226 661 /