Farské oznamy 19.2 -  25.2.2018

19. 2   -   17.30 hod.   Za † Michala a Vieru Kmeťových a † syna Michala

20. 2.   -   17.30 hod.   Za † z rodiny Križankovičových a Bugárových 

21. 2.   -   17.30 hod.   Na úmysel ordinára

22. 2.   -   17.30 hod.   Za Božiu pomoc pri operácií

23. 2.   -   17.30 hod.   Za † Zoltána a Máriu Csanakyových a † rod. z oboch strán 

24. 2.   -   17.00 hod.   Za zdravie , Božiu pomoc a pokoj v rodine Anny- nedeľná 

25. 2.   -   8.30 hod.   Za farníkov


Pobožnosť krížovej cesty- nedeľa 14.hod. 

Jarné kántrové dni- streda, piatok, sobota (liturgické zachovanie v piatok)

22.2.- Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 

25.2.- II. pôstna nedeľa 


AK CHCEŠ, MôŽEŠ MA OČISTIŤ!