Farské oznamy 13. 5. -  19. 5. 2019

 13. 5.  -  nebude

 14. 5.  -  18.30 hod.  -  Za † zdravie a Božiu pomoc pre študentov skladajúcich skúšky

 15. 5.   -  nebude

 16. 5.  -  18.30 hod.  -  Na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc k 50. narodeninám

 17 5.  -   18.30 hod.  -  Za † Ladislava Zigu a † rod. Víta a Máriu 

 18. 5.  -  18.30 hod.  Za † Alfréda, Irmu a Wernera Májových a †  Jána Čambála- nedeľná

 19. 5.  8.00 hod.   -   Na úmysel Ordinára

           10.00 hod.  -  Za farníkov

V tomto týždni si pripomíname:

14.5.- sviatok sv. Mateja, apoštola

16.5.- spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

19.5.- V. veľkonočná nedeľa