Farské oznamy 9. 7. -  5. 8. 2018

9.7.   -   18.30 hod.   -   Za † Máriu Jánošíkovú

15.7.   -   10.30 hod - Na úmysel 

22.7.   -   10.30 hod.   -   Na úmysel

29.7.   -     10.30 hod.  -   Na úmysel

1.8.   -  18.30 hod.   -  Za † Štefana a Agnesu Poláčkových 

2.8.   -   18.30 hod.  -   Za † rod. Štefana a Emerenciu Matúšových a † syna Rudolfa

3.8.   -  18.30 hod.  -   Za † Ignáca a Štefániu Machajdových a † dcéru Boženu

4.8.   -   18.30 hod.  -  Za † Vendelína a Annu Pytlových a † syna Ľuboslava- nedeľná 

5.8.   -   8.00 hod.   -    Za ctiteľov BSJ, mládež a za duchovné povolania

          10.00 hod.  -    Za farníkov 


Od 10.7.- 31.7.- dovolenka. Zastupujú vdpp. Vladimír Kiš z Abrahámu a Štefan Novanský z Gáňu 

Od 1. 8. do soboty- spoveď pred sv. omšou k 1. piatku