Farské oznamy 14. 1. -  20. 1. 2019

14. 1.  -  17.30 hod.   Za † Jána Rajtíka

15. 1.   17.30 hod.  Za  Jaroslava Ivančíka

16. 1.    - 17.30 hod.  -   Za † z rodiny Tabačkovej a Mravcovej

17. 1.   17.30 hod.  Na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

 18. 1.   17.30 hod.  -  Za † Vendelína a Margitu Zacharových † dcéru Emíliu † zaťa Františka

 19. 1.   17.30 hod.  Za † Štefana a Annu Kašubových - nedeľná 

 20. 1.   -  8.00 hod.  -  Za jednotu kresťanov

            10.00 hod.  -  Za farníkov

V tomto týždni si pripomíname:

Adoračná pobožnosť  bude v piatok.

17. 1. - spomienka sv. Antona, opáta.

Od 18.1 do 25.1. - oktáva modlitieb za jednotu kresťanov.

20. 1. - II. nedeľa v cezročnom období.