Farské oznamy 12. 11. -  18. 11. 2018

12.11 -   17.30 hod.  -  Za zdravie, Božiu pomoc a poďakovanie k 70. narodeninám Miroslava

13.11.  7.30 hod Za Božiu pomoc a obrátenie pre syna

14.11.   7.30 hod.  -  Za Božie požehnanie, dary Ducha Sv. a zdravie v rodine

 15.11. -   7.30 hod.  Za  milosť odpustenia a zmierenia v rodine

 16.11.  -   7.30 hod.  -  Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

17.11.  -    15.30 hod.  -  Za † Františka a Máriou Križanových a † rod. z oboch strán- nedeľná

18.11.  -  8.00 hod.  -   Na poďakovanie, zdravie a Božiu pomoc v rodinách

          10.00 hod.  -  Za farníkov

V tomto týždni si pripomíname:

13.11.- začína Trnavská novéna

14.11.- adoračný deň, po sv. omši o 7.30 vyložíme Sviatosť Oltárnu, pobožnosťou o 14. hod. ho ukončíme

17.11.- spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

18.11.- XXXIII. nedeľa v cezročnom období (farská ofera)