FARSKÉ OZNAMY

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ PUSTÉ ÚĽANY

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

4. – 11. jún 2023


Pondelok   05. jún

Utorok        06. jún 18:00 † rodičia Helena a Vladimír Mikoví, brat Marián a st. rodičia z oboch strán

Streda         07. jún 09:30 Na úmysel ordinára

Štvrtok        08. jún 18:00 Za farníkov

Piatok          09. jún 18:00 † Mária Godišková

Sobota        10. jún 08:00 † Milan Kanis (1. výročie) 

Nedeľa        11. jún 08:00 † otec Vladimír, krstný otec Imrich a starí rodičia z oboch strán

                                 10:00 Za farníkov

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok    Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok       Sv. Norberta, biskupa, ľub. spomienka

Štvrtok       Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Piatok        Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka

Sobota       Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Nedeľa       10. NEDEĽA V CEZROČ

  • V stredu sa v našej farnosti uskutoční kňazská rekolekcia kňazov nášho dekanátu.        Začína sa sv. omšou o 9.30 hod. Srdečne ste pozvaní.
  • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Eucharistická procesia v blízkosti kostola bude vo štvrtok po sv. omši, ktorá začína o 18:00 hod. Prosím vás o vašu aktívnu účasť, ale predovšetkým prvoprijímajúce deti, aby sme aj týmto spôsobom prejavili svoju vieru a postoj k reálnej prítomnosti Ježiša Krista vo sviatosti Eucharistie. Kto môže, nech prinesie do sakristie lupienky kvetov pre deti.
  • Nácvik spevu bude v utorok po sv. omši.
  • Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši.
  • Upratovanie kostola: Mariana Kubicová, Miroslava Luptáková, Anna Klejová, Ľubomíra Repová

© 2017 Farnosť Pusté Úľany, Poroská 51/593, 925 28 Pusté Úľany
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky