Farské oznamy 14.5. -  20. 5. 2018

14.5.   -   18.30 hod.   Za  Božiu pomoc pri skúškach študentov

15.5.   -   18.30 hod.  Za † rod. Jakuba a Katarínu Čelkových a † deti

16.5.   -   18.00 hod.   Za † rod. Imricha a Zlaticu Krajmerových

17.5.    -   18.30 hod.   Za † Justína a Barboru Krištofových a †  deti

18.5.    -   18.30 hod.   Za † rod. Oldřicha a Magdalénu Potúčkových a † rod. z oboch strán

19.5.   -  18.30 hod.   Za † Karola Mrvu a † rod. - nedeľná

20.5.  -   8.00 hod.    Za dary Ducha Svätého a na úmysel

               10.00 hodZa farníkov


V tomto týždni slávime:

Letné kántrové dni - streda, piatok, sobota. My ho zachováme v piatok.

14. V. - sviatok sv. Mateja, apoštola

16. V. - spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

20. V. - slávnosť zoslania Ducha Svätého, Turíce, turíčna ofera.

Koniec veľkonočného obdobia.

ABY VŠETCI BOLI JEDNO.