Farské oznamy 8. 7.  -  4. 8. 2019

8. 7.  -  nebude - zrušená 

Od 9. 7. do 30. 7.  - čerpanie dovolenky - zastupujú veľadôstojný pán Ondrej Chrvala a Štefan Novanský

14. 7.  -  10.30 hod.  -  Na úmysel

21. 7.  -    7.30 hod.  -  Na úmysel

28. 7.  -  10.30 hod.  - Na úmysel

31. 7.  -  18.30 hod.  -  Na úmysel

 1. 8.  - 18.30 hod.  -  Za † Jána Borisa

 2. 8.  -  18.30 hod.  -  Za † z rodiny Pavlíkových, † Ľudovíta Križana a †  Rudolfa Butku

 3. 8.  -  18.30 hod.  -  Za † Marcela Lučanského, † rod.  a † brata Jozefa - nedeľná

 4. 8.  -   8.30 hod.   Za farníkov  

V tomto týždni si pripomíname:

31.7. - spomienka sv. Ignáca z Loyoly - kňaza

1.8. - spomienka sv. Alfonza M. de Liquori - biskupa a učiteľa Cirkvi, prvý štvrtok v mesiaci

2.8. - 1. piatok v mesiaci - porciunkulové plnomocné odpustky

3.8. - Fatimská sobota

4.8. - XVIII.  nedeľa v cezročnom období

Spoveď k prvému piatku - streda až sobota pred sv. omšou.