Farské oznamy 24. 9. -  30. 9. 2018

24.9.  -  18.30 hod.  -  Za † Teréziu Petríkovú

25.9.  -  18.30 hod Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu

26.9.  -  18.30 hod.  -  Za † Františka Čizmadiu a † Františku Koniarikovú

27.9.  -  18.30 hod.  -  Za †  z rod.  Takáčových a Škultétyových

28.9.  -  18.30 hod.  -  Za † Helenu Klačanovú

29.9.  -  18.30 hod.  -  Za † Michala Čelku - nedeľná

30.9.  -   8.00 hod.  Za reholníkov

        10.00 hod.  -  Za farníkov 


26.9.- ľub. spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

27.9.- spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

28.9.- ľub. spomienka sv. Václava, mučeníka

29.9. - sviatok sv. Michala, Gabriela, Rafaela - archanjelov

30.9. - XXVI. nedeľa v cezročnom období

Adoračná pobožnosť bude v stredu.

KTO CHCE BYŤ PRVÝ, NECH JE SLUŽOBNÍKOM VŠETKÝCH.