Farnosť sv. Ladislava Pusté Úľany

Pustoúľanská rímsko-katolícka farnosť patrí medzi staré farnosti (Antiqua Parochia) uvádzané v starobylej literatúre vrátane Schematizmov. Patronícium miestneho neskorobarokového kostola, ktorý pochádza z roku 1714 je venované Sv. Ladislavovi. V súčasnosti je farnosť samostatnou cirkevnou jednotkou spravovanou z miestnej rímskokatolíckej fary.

Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Diecéza: Trnavská arcidiecéza
Dekanát: Sereď

Farský administrátor (správca farnosti):
Mgr. Daniel Vachan, školský dekan

Výpomocný duchovný: Jozef Kolpák, čestný dekan

Dátum hodovej slávnosti:
najbližšia nedeľa k sviatku sv. Ladislava (27.06.)


Baroková kaplnka Navštívenia Panny Márie z roku 1742 stojí na cintoríne a bola postavená na obdĺžnikovom pôdoryse. V minulosti boli pred vstupom do kaplnky dodatočne osadené tepané kovové mrežové dvere (pravdepodobne pochádzajú z kaštieľa). Dnes sa nachádzajú vo Vlastivednom múzeu v Galante. Zaklenutý interiér zdobí baroková maľba, otvoreného neba s motívom dvoch vznášajúcich sa anjelov, barokový oltár Zo sochárskej výzdoby oltára sa zachovali dve sediace postavičky anjelov, ktoré sú osadené na krajoch korunnej rímsy oltára. V dolnej časti oltára sa pred menzou nachádza antependium, lemované dreveným, bohato vyrezávaným rámom s motívom pásky a akantu. V strede antependia je namaľovaný Kristov monogram "IHS". V interiéri sa nachádza aj barokové stallum s monogramom patrónov a viacero obrazov. 

Ladislav bol synom maďarského kráľa Bela. Narodil sa v Neustra. V roku 1077 ho šľachtici zvolili za uhorského kráľa. Jeho príbuzný, syn bývalého kráľa, ho vyzval, aby bojoval o trón. Ladislav ho porazil v roku 1089. Ladislav úspešne víťazil nad pokusmi napadnúť Uhorsko.

Podporoval misionársku činnosť. Postavil veľa kostolov, poskytol náboženskú slobodu židom a mohamedánom. Na synode v Szabolcs v roku 1092 sa zaslúžil o vydanie zbierky náboženských a civilných zákonov. Založil prvý "špitál" v roku 1095 a zakladal nemocnice a útulky. Jeho politika mala široký sociálny charakter starostlivosti o žobrákov, bezdomovcov, vdovy, siroty, ale najmä o chudobných a zomierajúcich.

Mal viesť prvú križiacku výpravu, ale tesne pred tým - 29. júla - zomrel v Nitre na Slovensku vo veku 55 rokov. Uctieva sa kvôli svojej horlivosti, zbožnosti a morálnemu životu. Kanonizoval ho pápež Celestín III. v roku 1192. Atribútom sv. Ladislava je halapartňa, čo vychádza zo stredovekej legendy, podľa ktorej Ladislav zachránil devu Ladivu z rúk kumánskeho Tenepu a zabil ho práve takouto zbraňou. Stredovekí legendistí vytvorili zo sv.Ladislava vzor rytierstva - akúsi domácu podobu sv. Juraja - patróna rytierov. Sv. Ladislava s halapartňou vidno aj na našich minciach zo 14. stor.

© 2017 Farnosť Pusté Úľany, Poroská 51/593, 925 28 Pusté Úľany
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky