ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK

MÁJ 2018

6. máj 2018 - ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

5. 5. 2018 -  Klačanová Gizela, Roštáková Anna

6. 6. 2018 - 8.00 hod. - Démuth Andrej, Démuthová Slávka

                       10.00 hod. - Strnádelová Jana, Strnádelová Bronka


10. máj 2018 - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

9. 5. 2018 - vigília - Pešková Iveta, Matúšová Renáta

10. 5. 2018 - Šimeková Martina, Vajdová Viktória


13. máj 2018 - SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

12. 5. 2018 - Klejová Anna, Klačanová Jarmila

13. 5. 2018 - 8.00 hod. - Babušeková Mária, Matúšová Milka

                 10.00 hod. - Daniška Jaroslav, Koňušiaková Viera


20. máj 2018 - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (Turíce)

19. 5. 2018 -  Šimeková Martina, Vajdová Viktória

20. 5 .2018 - 8.00 hod. - Luptáková Mirka, Machajdová Helena

               10.00 hod. - Vajdová Dominika, Bachratá Janka


24. máj 2018 - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Roštáková Anna

27. máj 2018 - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - I. sv. prijímanie

26. 5. 2018 - Matúšová Renáta, Pešková Iveta

27. 5. 2018 - 8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

10. 00 hod. -  prvoprijímajúce deti


31. máj 2018 - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

30. 5. 2018 - Klačanová Jarmila, Klejová Anna

31. 5. 2018 - Babušeková Mária, Matúšová Milka