ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK - MÁJ 2019

5. máj 2019 - TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

                4. 5. 2019  -  Klačanová Gizela, Roštáková Anna

5. 5. 2019 -  8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

                    10.00 hod. - Strnádelová Jana, Strnádelová Bronka


12. máj 2019 - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Nedeľa dobrého Pastiera

                   11. 5. 2019 -  Klačanová Jarmila, Klejová Anna

12. 5. 2019  -  8.00 hod.  -  Matúšová Milka, Babušeková Mária

                  10.00 hod.  -  Vajdová Dominika, Bachratá Jana


19. máj 2019  -  PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

                   18. 5. 2019  -  Šimeková Martina, Vajdová Viktória

 19. 5. 2019  -  8.00 hod.  -  Luptáková Mirka, Machajdová Helena

        10.00 hod.  -  Pytlová Jana, Pytlová Simona


26. máj 2019  -  ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

             25. 5. 2019  -  Matúšová Renáta, Pešková Iveta

26. 5. 2019  -  8.00 hod.  -  Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

10.00 hod.  -  Vajda Ján, Vajdová Ingrid


30. máj 2019  -  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 

29. 5. 2019 - vigília  -  Koňušiaková Viera, Klejová Anna

30. 5. 2019 - vl.sviatok - Rošták Karol, Roštáková Marta