ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK

JÚL - 2018

5. júl 2018 - SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

4. 7. 2018 - vigília - Matúšová Renáta, Pešková Iveta

5. 7. 2018 - 8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Koňušiaková Viera     


8. júl  2018 - 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7. 7. 2018 - Klejová Anna, Klačanová Jarmila

8. 7. 2018 - 8. 00 hod. - Démuth Andrej, Démuthová Slávka

10.00 hod. - Vajdová Dominika, Bachratá Jana


15. júl 2018 - 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.30 hod. - Mráz Martin, Mrázová Tatiana


22. júl 2018 - 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.30 hod. - Pytlová Jana, Pytlová Simona


29. júl 2018 - 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

10.30 hod. -  Vajda Ján, Vajdová Ingrid