ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK


2. február 2018 - Obetovanie Pána - Hromnice - sviatok

18.30 hod. - Klačanová Jarmila

4. február 2018 - 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

10.30 hod. - Luptáková Mirka, Machajdová Helena

11. február 2018 - 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.30 hod. - Vajdová Dominika, Bachratá Jana

14. február 2018 - POPOLCOVÁ STREDA

18.30 hod. - Vajda Ján, Vajdová Ingrid

18. február 2018 - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 

17. 2. 2018 - Šimeková Martina, Vajdová Viktória

18. 2. 2018 - 8.30 hod - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

25. február 2018 - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

24. 2. 2018 - Matúšová Renáta, Pešková Iveta

25. 2. 2018 - Mráz Martin, Mrázová Tatiana