ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK - JANUÁR 2019

1. január 2019 - PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

            8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

10.00 hod. - Vajda Ján, Vajdová Ingrid


6. január 2019 - ZJAVENIE PÁNA 

5. 1. -  Klačanová Gizela, Roštáková Anna

   6. 1.8.00 hod. - Luptáková Mirka, Machajdová Helena

10.00 hod. - Pytlová Jana, Pytlová Simona


13. január 2019  - KRST KRISTA PÁNA

12. 1. - Klačanová Jarmila, Klejová Anna

          8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

10.00 hod. - Vajda Ján, Vajdová Ingrid


20. január 2019 - 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 19. 1. -  Šimeková Martina, Vajdová Viktória

     20. 1. - 8.00 hod. -  Démuth Andrej, Démuthová Slávka 

             10.00 hod. - Rošták Karok, Rošátková Marta


27. január 2019 - 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

         26. 1.  -  Matúšová Renáta, Pešková Iveta

27. 1. - 8.00 hod. - Matúšová Milka, Babušeková Mária

             10.00 hod. - Daniška Jaroslav, Koňušiaková Viera