1. pôstna nedeľa 

Skôr, ako začal Ježiš verejne účinkovať, podrobuje sa akémusi testu, ktorý mu pripravil diabol. V prvom rade mal Ježiš doznať, že hmota je dôležitejšia ako duch. Diabol ho preto pokúša, aby premenil kamene na chleby. Ježiš síce neodmieta potrebu chleba, ale hovorí, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Druhé pokušenie bolo namierené na Ježišovo božstvo. Diabol ho núti aby skočil z vrcholu chrámu. Je isté, že Otec by Syna zachránil a v tej chvíli by nedovolil jeho smrť, ale Ježiš vie, že nemá právo pokúšať Otca, lebo ich vzťah je postavený na láske a poslušnosti. Preto diablovu ponuku odmieta. Tretie pokušenie je zo strany diabla najodvážnejšie, lebo Ježiša chce presvedčiť, aby ho uznal za knieža tohto sveta. On však radikálne vyhlasuje: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Koho z nás už oslovil diabol? Ako často sme sa vrhli z chrámu na zem v presvedčení, že sa nám nič nemôže stať! Toto pokušenie sa volá spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo. Diabol ho v našom prípade však formuluje iným spôsobom: Máš strach spáchať hriech? Je to maličkosť. Koľkí pred tebou to urobili! A čo sa stalo? Nič! Nezahynuli ani sa neprepadli do pekla. Alebo: Bojíš sa? Váhaš? Čoho sa ľakáš? Dnes zhrešíš, zajtra sa vyspovedáš. Ak zajtra zhrešíš, pozajtra sa vyspovedáš. Myslíš, že nedosiahneš odpustenie? Ale kdeže! Veď Boh je milosrdný, on ti uzná, že môžeš padnúť. Pokušenie môže vyzerať však aj inak: Myslíš si, že pre nejakú maličkosť by ťa Boh zatratil? Ale to vôbec nie je logické. Boh nemôže byť taký ukrutný. Spoľahnúť sa na Božie milosrdenstvo nám našepkáva aj takéto pokúšanie: Boh predvída tvoju krehkosť, veď on ťa takého stvoril a vložil do teba všetky telesné sily. Práve preto Kristus za teba zomrel na kríži. Ty keď zhrešíš, iba potvrdíš, že nezomrel nadarmo. Keď diabol pokúša, musíme sa brániť. Ako? Recept nám dáva sám Ježiš. Najdôležitejšia obrana je modlitba. Aká bola jeho modlitba? Nie minútová, ani v polospánku, ani ako neužitočná povinnosť, ale vytrvalý dialóg s Bohom, napojený na neho. To je najlepšia obrana proti diabolským pokušeniam. Boh je teplo a láska, diabol je chlad a nenávisť. Ježiš sa nám ponúka za pomocníka v pokušeniach a odporúča nám vytrvalú a sústredenú modlitbu, ktorá je napojená na Boha.

S pomocou Ježišovho receptu riešme všetky pokušenia, ktoré na nás doľahnú aj v tomto týždni. 


Kniha o našom kostole... 

Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch. Stodeväťdesiat strán textu a fotografií + elektronická príloha (CD) z rekonštrukcie kostola. Ideálny darček pre domácich aj rodákov. Výťažkom podporíte ďalšiu rekonštrukciu pamiatok v obci. 

Pre záujemcov - kontaktujte p. Ingrid Vajdovú /Hlavná 177, 0903 226 661 /