Farnosť sv. Ladislava Pusté Úľany

"Neboj sa, maličké stádo,lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo."

AKTUALITY
Novinky, oznamy a aktuality si môžete prečítať kliknutím na titulok článku

28.8.2021 sa na našom farskom dvore konala opekačka. Aj Ježiš pozýva jesť svojich apoštol. A vôbec nie je dôležité čo jedli, ale s kým jedli. Bol to veľmi príjemný a spoločne strávený čas naplnený priateľskými rozhovormi, dobrým jedlom z pahreby, hrou na gitare, spevom, rôznymi hrami detí.

Milé farníčky,
v sekcii Upratovanie kostola nájdete nový rozpis upratovania kostola na rok 2021. Dúfame, že pandémia nám dovolí opäť sa rozbehnúť a pokračovať v upratovaní nášho kostola.
S pribúdajúcim vekom a s ubúdajúcimi silami našich starších žien vo farnosti by sme boli rady, ak by sa k nám do skupiniek pridali aj mladšie posily, a tak...

Od novembra prebieha v Tigraji vojna a ako veľmi zmenila život miestnych ľudí (informácie nájdete na webe kampane).
Aj my, deti na Slovensku môžeme vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou a podporiť myšlienky pokoja a mieru pre našich kamarátov a ľudí v Tigraji. Mnohí koledníci Dobrej noviny dobre poznajú krátky vinš: ,,Anjel pokoja nech u vás prebýva a...

V tomto covidovom období, ktoré prežívame, potrebujeme si vyprosovať Božiu pomoc a zdravie azda viac ako inokedy. Preto v rámci daných možností a za priaznivého počasia, bude bývať počas dňa otvorený kostol v "žebračine" za účelom osobnej modlitby. Využite túto možnosť v týchto ťažkých časoch na stretnutie s Pánom a na adoráciu k Sviatosti Oltárnej...

Záujemci, ktorí si chcú dať odslúžiť úmysel svätej omše, ktoré denne slúžim súkromne na fare, môžu svoj úmysel napísať na lístok a vhodiť do schránky s návrhom dátumu a telefónnym číslom alebo zatelefonovať na farskú linku alebo na mobilný telefón. Ostatné vysvetlím osobne pri prijatí daného úmyslu.

v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne "chváliť slávnych mužov" - pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť - ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12). Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie...

situácia je skutočne veľmi vážna, pozývame Vás, prijmeme výzvu otca biskupa Judáka:
"Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými - milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentickí viac "sami sebou", keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre...

Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.
Sväté omše môžete sledovať na rôznych internetových stránkach, v televízií a v rozhlase:
TV Lux
sv. omša cez týždeň o 18.30 hod.
v nedeľu o 10.00 hod. a 18.30 hod.