ABY NÁM VŠETCI ROZUMELI

Nezriedka sa stane, že človek v nejakom veľkom neznámom meste zastane a nevie ako ďalej. Našťastie je dobre, keď sa vie opýtať a keď sa má koho opýtať. Stane sa v takých prípadoch, že zamierime ku komusi ale hneď aj cúvneme. Ten sa veľmi ponáhľa a na všetkých sa mračí, netreba ho radšej pribrzďovať. Zle by sa to mohlo skončiť... Ale tu je ktosi iný. Neponáhľa sa tak veľmi, ide z neho pokoj, toho sa spýtajme. A naozaj. Ochotne sa zastaví, snaží sa pomôcť, vysvetliť...

Existuje "reč", ktorá sa neprenáša slovami, ale skutkami, naším správaním. Napríklad zamračená tvár znamená: dajte mi všetci pokoj. Usmiaty človek nám hovorí: som tu pre vás... A toto platí vo všetkých štátoch a na všetkých kontinentoch. Toto je reč, ktorej prakticky všetci rozumejú. A touto rečou by sme sa mali učiť hovoriť.

Isteže, pri zoslaní Svätého Ducha nešlo to takýto prirodzený jav. Tu sa stal skutočný zázrak, že Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey i Kapadócie... a ďalší a ďalší počuli hovoriť apoštolov svojím jazykom. Dnes už možno takýto zázrak nezažijeme a reči si musíme osvojovať tvrdým štúdiom, ale aj dnes sa dá hovoriť rečou, ktorej všetci rozumejú... Rečou skutkov. Tak nám to pripomína svätý Anton Paduánsky: Koho naplnil duch Svätý, hovorí rozličnými jazykmi. Rozličné jazyky, to sú rôzne svedectvá o Kristovi, ako pokora, chudoba, trpezlivosť a poslušnosť. Hovoríme nimi vtedy, keď ich ukazujeme iným na sebe. Reč je živá vtedy, keď hovoria skutky. Nech prestanú, prosím, slová a nech hovoria skutky...

Apoštoli hovorili aj skutkami. To čo povedali slovami, nerúcali svojím vlastným životom, ale podčiarkovali, potvrdzovali. Zamknuté dvere sa otvorili, strach zmizol a tí, čo pred nedávnom utekali zo strachu o seba, odvážne hlásajú Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie. Ukrižovali telo s jeho vášňami a žiadostivosťami a žili v Duchu a podľa Ducha aj konali...

Veľa ľudí sa dnes túla po svete, pretože svet je pre nich ako neznáme veľkomesto. My, kresťania, by sme mali byť ľuďmi Ducha, ktorí poznajú správnu cestu a vedia ju ľuďom aj ukázať. A hovoria tak, aby im všetci rozumeli...


https://www.knazi.sk/aby-nam-vsetci-rozumeli/

Vyzýva k modlitbám k Trnavskej Madone

     V súvislosti s rýchlo sa šíriacim ochorením COVID-19 v krajinách Európy trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzval kňazov a veriacich Trnavskej arcidiecézy počas svätej omše, ktorú slávil v nedeľu 8. marca v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, aby sa na záver každej svätej omše po postkomúnii modlili modlitbu k Trnavskej Panne Márii.

Modlitba k Trnavskej Panne Márii 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme,zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia,ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.Ráč nám vyprosiť pokojné časy,aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvoa so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen Milostivá panenská Matka Mária,s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze,na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej ranyv tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme:Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách.Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu.Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu.Zdvihni svoju materinskú ruku,žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať,v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť,aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen