Farské oznamy

Poriadok sv. omší a farské oznamy od 20. 11. do 26. 11. 2017

  • PONDELOK - 20.11.      7.30  -  Na úmysel darcu
  • UTOROK - 21.11           7.30  -  Na úmysel darcu   
  • STREDA - 22.11           17.30 -   Za † Vojtecha Orichela
  • ŠTVRTOK - 23.11.        17.30  -  Za † Jakuba a Katarínu Čelkových 
  • PIATOK - 24.11            17.30  -  Na poďakovanie a za zdravie a B. pomoc k 50. výr. manželstva
  • SOBOTA - 25.11          17.00  -  Za  † Ľudovíta a Annu Stachových a † syna Tibora- nedeľná 
  • NEDEĽA - 26.11.           8.00  -  Za rozšírenie B. kráľovstva vo svete a za naplnenie fatimského posolstva
  •                                       10.00  -  Za farníkov

V tomto týždni si pripomíname:

21.11.- spomienka obetovania Panny Márie, záver trnavskej novény 

22.11.- spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

24.11.- spomienka sv. Ondreja Dunk-Laka a spoločníkov, mučeníkov

26.11.- XXXIV. nedeľa v cezročnom období, slávnosť Krista Kráľa

Pobožnosť bude pri sv. omši v sobotu 

BOL SI VEĽKÝ NAD MÁLOM...