ČÍTANIE LEKCIÍ V NEDEĽU A VO SVIATOK

NOVEMBER- 2017

31. október 2017 - Vigília sviatku všetkých svätých

17.30 hod. - Klejová Anna, Koňušiaková Viera

1. november 2017 - Sviatok všetkých svätých

8.00 hod. - Luptáková Mirka, Machajdová Helena

10.00 hod. - Vajda Ján, Vajdová Ingrid

2. november 2017 - Pamiatka zosnulých

7.30 hod. - Matúšová Renáta, Babušeková Mária

15.30 hod. - Pešková Iveta, Klačanová Jarmila

17.30 hod. - Roštáková Anna, Klačanová Gizela

5. november 2017 - 31.nedeľa v cezročnom období

Sobota 4. 11. 

 Pešková Iveta, Matúšová Renáta

Nedeľa 

 8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

10.00 hod.  - Strnádelová Jana, Strnádelová Bronka

12. november 2017 - 32.nedeľa v cezročnom období

Sobota 11. 11. 

 Klačanová Gizela, Roštáková Anna

Nedeľa 

 8.00 hod.  - Matúšová Milka, Babušeková Mária

10.00 hod. - Vajdová Dominika, Páleníková Jana

19. november 2017 - 33.nedeľa v cezročnom období

Sobota 18. 11.

 Klejová Anna, Koňušiaková Viera

Nedeľa 

 8.00 hod. - Luptáková Mirka, Machajdová Helena

10.00 hod. -Pytlová Jana, Pytlová Simona

26. november 2017 - Nedeľa Krista Kráľa

Sobota 25. 11.

 Šimeková Martina, Vajdová Viki

Nedeľa 

 8.00 hod. - Veselovská Gabriela, Roštáková Anna

10.00 hod. - Vajda Ján, Vajdová Ingrid