Advent

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: 'Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!'"

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."Kniha o našom kostole... 

Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch. Stodeväťdesiat strán textu a fotografií + elektronická príloha (CD) z rekonštrukcie kostola. Ideálny darček pre domácich aj rodákov. Výťažkom podporíte ďalšiu rekonštrukciu pamiatok v obci. 

Pre záujemcov - kontaktujte p. Ingrid Vajdovú /Hlavná 177, 0903 226 661 /