Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón

Dňa 7. 10. 2017 o 18.00 hod. sa v našom farskom kostole sv. Ladislava uskutočnil koncert dvoch špičkových slovenských interpretov, ktorí sa spojili v unikátnej spolupráci. Organ a akordeón.

Neskororenesančné a ranobarokové skladby skladateľov Casaria Gussaga, Aurelia Bonelliho, Friedericha Wilhelma Marpurga, Domenica Scarlattiho, Jiřího Ingnáca Lineka a ostatných skladateľov v podaní našich vzácnych hostí sme si mohli vychutnať v stereofonickom efekte proti sebe stojacich klávesových nástrojov organu a akordeónu. Organ a akordeón, ikonický chrámový nástroj versus nástroj s typicky "svetskou" povesťou, dokázali, že ich kombinácia je nielen zaujímavá ale neskutočne krásna.  

Ďakujeme hlavnému organizátorovi podujatia-Fondu na podporu umenia s podporou Hudobného fondu a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto krásnemu koncertu a stretnutiu v našom kostole. 

Kniha o našom kostole... 

Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch. Stodeväťdesiat strán textu a fotografií + elektronická príloha (CD) z rekonštrukcie kostola. Ideálny darček pre domácich aj rodákov. Výťažkom podporíte ďalšiu rekonštrukciu pamiatok v obci. 

Pre záujemcov - kontaktujte p. Ingrid Vajdovú /Hlavná 177, 0903 226 661 /